2007/Jul/25

3.หน่วยความจำสำรอง (Auxiliry or Secondary Storage)

หน่วยความจำสำรอง คือ หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ ( Main Memory ) จะมีราคาสูงและมีความสามารถจำกัด โดยเฉพาะหน่วยความจำ "Volatile" หรือ RAM จะเป็นหน่วยความจำชั่วคราว คือ ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดทำงานขัดข้อง หรือมีเหตุเกิดไฟดับกระทันหัน ข้อมูลในระหว่างนั้น จะหายไปทันที จากสาเหตุดังกล่าวนี้จึงต้องคิดค้นหน่วยความจำสำรองขึ้นมา จะมีเอาไว้ช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการจำคำสั่งและข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ทำเช่นเดียวกับเราใช้สมุดบันทึกช่วยจดความจำนั่นเอง หน่วยความจำสำรองสามารถทำงานตามคำสั่ง และเก็บข้อมูลกับบันทึกผลลัพธ์ได้ในตัว โดยจะต้องใช้สื่อข้อมูล บางชนิดเป็นตัวกลางบันทึกคำสั่งและข้อมูล โดยทั่วไปอุปกรณ์หน่วยความจำสำรองจะนิยมใช้กันอยู่ 3 ชนิด คือ แผ่นดิสค์แม่เหล็กหรือเครื่องจานแม่เหล็ก หรือจานบันทึกแม่เหล็ก (Magnetic Disk), เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) และ จานแสง (Opical Disk)

3.1 แผ่นดิสค์แม่เหล็ก (Magnetic Disk)

คือ เครื่องอุปกรณ์หน่วยความจำสำรองที่นิยมใช้กันอยู่โดยทั่วไปมากที่สุด จะมีลักษณะเป็นแผ่นจานโลหะแบบบางๆ ซึ่งข้อมูลจะถูกบันทึกเก็บเอาไว้ และจะสามารถเรียกข้อมูลนั้นๆกลับมาใช้เมื่อมีความต้องการต่อไป แผ่นดิสค์แม่เหล็ก จะมี 2 ชนิด คือ แผ่นดิสค์แบบแข็ง (Hard Disk) และแผ่นดิสค์แบบอ่อน (Floppy Disk)

แผ่นดิสค์แบบแข็ง (Hard Disk) เป็นอุปกรณ์ของหน่วยความจำสำรอง จะฉาบด้วยเหล็กอ๊อกไซด์ (FeO) จะอยู่ติดกับเครื่องขับ โดยที่แผ่นดิสค์นั้นจะถอดออกจากเครื่องขัยไม่ได้ จึงเรียกว่า "Fixed disk" มีหน่วยความจุสูง ตั้งแต่ 10 เมกาไบท์ จนถึง 80 เมกาไบท์ ฉะนั้น จึงมีราคาแพงมาก และข้อมูลที่ถูกบันทึกรูปแบบจะเปบี่ยนไปในลักษณะของ เลขฐานสอง (Binary Number) ประกอบไปด้วย 2 แบบ คือ เปิด (1), ปิด (0) ข้อมูลจะถูกบันทึกลงไปตามแทรกของแผ่นดิสค์

แผ่นดิสค์แบบอ่อน (Floppy Disk) เป็นอุปกรณ์ของหน่วยความจำสำรองของคอมพิวเตอร์อีกแบบหนึ่ง จะมีหลายขนาด คือ 8 นิ้ว, 5.25 นิ้ว และ 3.5 นิ้ว แต่โดยทั่วไปจะนิยมใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ มีหน่วยความจุประมาณ 1.2 เมกาไบท์ คือเก็บข้อมูลได้ประมาณ สามล้านห้าแสนตัวอักษร แผ่นดิสค์แบบอ่อนนี้ทำมาจากแผ่นวัสดุ Mylar และการทำงานจะช้ากว่าระบบของแผ่นดิสค์แบบแข็ง จะเก็บข้อมูลได้น้อยกว่าและราคาจะถูกกว่าแผ่นดิสค์แบบแข็ง แต่แผ่นดิสค์แบบอ่อนขนาด 3.5 นิ้ว จะนิยมใช้กันโดยทั่วไป เพราะเก็บรักษาได้ง่ายกว่าแผ่นดิสค์ขนาดอื่นๆ ตลอดจนเก็บข้อมูลได้มากด้วย

ข้อสังเกต ข้อดีของอุปกรณ์ของหน่วยความจำสำรอง ของแผ่นดิสค์แบบแข็งและแผ่นดิสค์แบบอ่อน คือข้อมูลจะถูกเก็บบันทึกเอาไว้ และสามารถเรียกใช้ได้ตามความต้องการ วิธีการทำงานของหน่วยความจำจะเข้าถึงข้อมูลทุกตำแหน่งได้โดยใช้เวลาเท่ากันหมด เราเรียกว่า "การเข้าถึงข้อมูลแบบตรง" (Direct Access) โดยไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ ไม่ว่าข้อมูลจะถูกบันทึกเอาไว้ที่ส่วนไหนของสื่อบันทึกก็ตาม หัวอ่านของข้อมูลก็สามารถที่จะเจาะตรงไปอ่านได้เลย โดยไม่ต้องเริ่มตั้งต้นใหม่ทุกครั้ง และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เวลาอย่างรวดเร็ว

3.2เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape)

เทปแม่เหล็กเป็นอุปกรณ์ของหน่วยความจำสำรองของคอมพิวเตอร์อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมาก มีรูปร่างลักษณะเป็นแผ่นบางๆ ยืดหยุ่นได้ จะมีลักษณะคล้ายกับแผ่นดิสค์ของแม่เหล็ก กล่าวคือจะฉาบด้วยเหล็กอ๊อกไซด์ (FeO) มีความกว้างประมาณ 0.5 นิ้ว แต่ความยาวจะมีหลายขนาด 600 ฟุต. 1,200 ฟุต หรือ ประมาณ 2,400 ฟุต เป็นต้น สามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้ 1,600 ไบท์ต่อนิ้ว หรือ 6,250 ไบท์ต่อนิ้ว จะบรรจุอยู่ในตลับ "Casette" มีลักษณะแบบเดียวกับตลับเทปเพลงนั่นเอง ข้อมูลจะถูกบันทึกในรูปแบบของเลขฐานสอง (Binary Number) ซึ่งเหมือนกับแผ่นดิสค์ของแม่เหล็กนั่นเอง

ข้อสังเกต เทปแม่เหล็กเป็นอุปกรณ์ของหน่วยความจำสำรองของคอมพิวเตอร์ โดยทั่วๆไปจะมีราคาถูกกว่าอุหกรณ์ของหน่วยความจำสำรองอื่นๆ และสามารถจะเก็บข้อมูลได้โดยปริมาณมากโดยไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่ และการเก็บข้อมูลมีการอ่านข้อมูลที่ดี ตลอดจนการจัดเก็บโปรแกรมก็สามารถทำได้สะดวก และรวดเร็วกว่าการใช้อุปกรณ์ของหน่วยความจำสำรอง ของแผ่นดิสค์ฐานแม่เหล็ก

3.3จานแสง หรือแผ่นจานแสง (Opical Disk)

เป็นอุปกรณ์ของหน่วยความจำสำรอง ของคอมพิวเตอร์ชนิดแบบใหม่ล่าสุด จัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีแบบทันสัยที่สุด ซึ่งสามารถตัดเก็บบีนทึกข้อมูลได้สูงมาก และข้อมูลจะถูกบันทึกในรูปแบบของ "Microseonic" สามารถอ่านข้อมูลด้วยแผ่นจานแสงและเครื่องขับจานแสง แสงเลเซอร์ข้อมูลที่จะบันทึกเข้าไปในฐานแสง จะต้องเป็นข้อมูลที่แน่นอน และถูกต้องเสมอ เมื่อข้อมูลถูกบันทึกลงไปในจานแสงแล้ว จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่มีการลบข้อมูลออก หรือจะเขียนเพิ่มเติมใหม่อีกไม่ได้ เปรียบเทียบได้กับ Compact Disk (CD) นั่นเอง การทำงานของ Compact Disk เป็นไปอย่างรวดเร็วมาก เราเรียกกระบวนการทำงานอย่างนี้ว่า ระบบการทำงานแบบ " Read-Oly-Write-Once "edit @ 2007/07/25 23:22:56

Comment

Comment:

Tweet


รักนี่ชั่วนิรันด์question
#52 by นานา (125.24.177.45) At 2009-06-16 11:53,
#51 by อย่าสำหี (125.24.177.45) At 2009-06-16 11:50,
#50 by อย่าสำหี (125.24.177.45) At 2009-06-16 11:50,
fafds
#49 by ควย (125.24.177.45) At 2009-06-16 11:48,
#48 by ดิ้น (118.173.152.49) At 2009-06-13 15:19,
#47 by ปุเน่า (118.173.152.49) At 2009-06-13 15:19,
ควยไร
#46 by (202.143.144.101) At 2009-06-12 09:24,
ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะquestion question question question double wink cry
#45 by น้องฟ้า (125.26.120.51) At 2009-06-11 20:47,
wink @>"<@


งุงิcry
#44 by i-pam (114.128.48.152) At 2009-06-09 20:10,
#43 by มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม (118.173.251.223) At 2009-06-09 10:21,
กริ๊ดopen-mounthed smile หน้าจอสุดยอดcry
#42 by (118.173.251.223) At 2009-06-09 09:53,
----------------0837004456โทรมาใด้ครับ เหงา
#41 by newza (202.143.148.20) At 2009-06-09 09:26,
tongue surprised smile รักรัก
#40 by newza (202.143.148.20) At 2009-06-09 09:25,
*-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* สวัสดีค่ะ big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question question embarrassed surprised smile wink double wink cry
#39 by (118.173.251.170) At 2009-06-08 11:06,
*-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* สวัสดีค่ะ big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question question embarrassed surprised smile wink double wink cry
#38 by (118.173.251.170) At 2009-06-08 11:06,
สวัสดีค่ะเเพน เค้ก question question question question question question +-+*-*byขวัญ
#37 by (118.173.251.170) At 2009-06-08 11:03,
*-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* สวัสดีค่ะ big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question question embarrassed surprised smile wink double wink cry
#36 by (118.173.251.170) At 2009-06-08 10:59,
รักคนดีเเดดเดียว question
#35 by เป้ (203.172.221.27) At 2009-06-05 09:04,
big smile sad smile
#34 by ตั้ง (203.172.221.27) At 2009-06-05 09:03,
ื้่ัีีีััีอัน
#33 by (203.172.170.130) At 2009-06-03 14:06,
sad smile confused smile sad smile tongue embarrassed งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงมีใครสวยๆในนี้ไม
#32 by (117.47.163.69) At 2009-06-03 11:06,
wink wink tongue angry smile angry smile angry smile angry smile เเนว1111111111111111111111
#31 by สสสสสสี (61.7.214.36) At 2009-06-01 13:54,
question embarrassed cry เด็ก
#30 by wwwaa (61.7.214.36) At 2009-06-01 13:53,
กวนตีน
#29 by (112.142.0.130) At 2009-05-29 14:11,
angry smile
#28 by (112.142.0.130) At 2009-05-29 14:10,
[เเวสวเดืสเด้สิวดกเยกดสอเหกเdouble wink big smile open-mounthed smile sad smile sad smile angry smile tongue question embarrassed
#27 by รัชนี (118.175.76.138) At 2009-05-28 10:09,
tongue surprised smile surprised smile question tongue angry smile confused smile big smile open-mounthed smile confused smile angry smile question cry cry surprised smile embarrassed question question angry smile tongue embarrassed cry double wink surprised smile embarrassed double wink
#26 by (61.19.180.30) At 2009-05-28 09:52,
#25 by (61.19.180.30) At 2009-05-28 09:51,
ฉันรักแกว่ะสิงห์ big smile open-mounthed smile cry
#24 by (61.19.180.30) At 2009-05-28 09:51,
ไม่เจ๋งเลยใช้ไม่ดีไม่ได้เรื่อง555+confused smile question embarrassed sad smile big smile ห่วยแตกว่ะtongue
#23 by (61.19.180.30) At 2009-05-28 09:50,
ว้าว...wink confused smile สุดยอดมากกก...question question tongue 555+confused smile big smile
#22 by (61.19.180.30) At 2009-05-28 09:48,
555+sad smile question บ้าจังเลยsurprised smile surprised smile
#21 by (61.19.180.30) At 2009-05-28 09:47,
โอ๊ยปวดหัว
#20 by มด (125.26.72.101) At 2009-05-27 10:08,
โอ๊ยปวดหัว
#19 by มด (125.26.72.101) At 2009-05-27 10:02,
เก่งtongue surprised smile surprised smile
#18 by (222.123.133.173) At 2009-05-25 09:03,
ใครอ่ะ
#17 by (202.143.145.2) At 2009-05-24 11:33,
สวัสดีsad smile
#16 by แน็ต (202.143.145.2) At 2009-05-24 11:32,
#15 by กัๆภ- (58.10.140.94) At 2009-05-19 09:26,
big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile
อิอิอิอิอิอิ
#14 by dfsgsdf (61.19.150.163) At 2009-05-15 11:53,
อิอิอิอิอิconfused smile sad smile confused smile
#13 by อิอิอิ (61.19.150.163) At 2009-05-15 11:46,
อิอิอิอิอิอิอิอิ
#12 by alan (61.19.150.163) At 2009-05-15 11:44,
ไอสัสอยางเหี่ย
#11 by first (61.19.150.163) At 2009-05-13 08:52,
ดีดี
#10 by (61.7.174.201) At 2009-05-12 13:55,
#9 by (124.157.225.141) At 2009-02-05 11:25,
เจ๋งจริงๆ หนว่ยความจำสำรองembarrassed
#8 by งง (118.175.76.34) At 2008-12-12 15:42,
นจนรนานาบจนsurprised smile surprised smile double wink sad smile angry smile
#7 by (117.47.43.171) At 2008-12-12 13:55,
นจนรนานาบจนsurprised smile surprised smile double wink sad smile angry smile
#6 by (117.47.43.171) At 2008-12-12 13:55,
55555555555555555+
#5 by (203.172.180.195) At 2008-11-20 09:30,
ดีค่ะ.....
#4 by (118.173.143.38) At 2008-11-15 21:45,
#3 by (118.173.143.38) At 2008-11-15 21:44,