2007/Jul/25

3.หน่วยความจำสำรอง (Auxiliry or Secondary Storage)

หน่วยความจำสำรอง คือ หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ ( Main Memory ) จะมีราคาสูงและมีความสามารถจำกัด โดยเฉพาะหน่วยความจำ "Volatile" หรือ RAM จะเป็นหน่วยความจำชั่วคราว คือ ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดทำงานขัดข้อง หรือมีเหตุเกิดไฟดับกระทันหัน ข้อมูลในระหว่างนั้น จะหายไปทันที จากสาเหตุดังกล่าวนี้จึงต้องคิดค้นหน่วยความจำสำรองขึ้นมา จะมีเอาไว้ช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการจำคำสั่งและข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ทำเช่นเดียวกับเราใช้สมุดบันทึกช่วยจดความจำนั่นเอง หน่วยความจำสำรองสามารถทำงานตามคำสั่ง และเก็บข้อมูลกับบันทึกผลลัพธ์ได้ในตัว โดยจะต้องใช้สื่อข้อมูล บางชนิดเป็นตัวกลางบันทึกคำสั่งและข้อมูล โดยทั่วไปอุปกรณ์หน่วยความจำสำรองจะนิยมใช้กันอยู่ 3 ชนิด คือ แผ่นดิสค์แม่เหล็กหรือเครื่องจานแม่เหล็ก หรือจานบันทึกแม่เหล็ก (Magnetic Disk), เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) และ จานแสง (Opical Disk)

3.1 แผ่นดิสค์แม่เหล็ก (Magnetic Disk)

คือ เครื่องอุปกรณ์หน่วยความจำสำรองที่นิยมใช้กันอยู่โดยทั่วไปมากที่สุด จะมีลักษณะเป็นแผ่นจานโลหะแบบบางๆ ซึ่งข้อมูลจะถูกบันทึกเก็บเอาไว้ และจะสามารถเรียกข้อมูลนั้นๆกลับมาใช้เมื่อมีความต้องการต่อไป แผ่นดิสค์แม่เหล็ก จะมี 2 ชนิด คือ แผ่นดิสค์แบบแข็ง (Hard Disk) และแผ่นดิสค์แบบอ่อน (Floppy Disk)

แผ่นดิสค์แบบแข็ง (Hard Disk) เป็นอุปกรณ์ของหน่วยความจำสำรอง จะฉาบด้วยเหล็กอ๊อกไซด์ (FeO) จะอยู่ติดกับเครื่องขับ โดยที่แผ่นดิสค์นั้นจะถอดออกจากเครื่องขัยไม่ได้ จึงเรียกว่า "Fixed disk" มีหน่วยความจุสูง ตั้งแต่ 10 เมกาไบท์ จนถึง 80 เมกาไบท์ ฉะนั้น จึงมีราคาแพงมาก และข้อมูลที่ถูกบันทึกรูปแบบจะเปบี่ยนไปในลักษณะของ เลขฐานสอง (Binary Number) ประกอบไปด้วย 2 แบบ คือ เปิด (1), ปิด (0) ข้อมูลจะถูกบันทึกลงไปตามแทรกของแผ่นดิสค์

แผ่นดิสค์แบบอ่อน (Floppy Disk) เป็นอุปกรณ์ของหน่วยความจำสำรองของคอมพิวเตอร์อีกแบบหนึ่ง จะมีหลายขนาด คือ 8 นิ้ว, 5.25 นิ้ว และ 3.5 นิ้ว แต่โดยทั่วไปจะนิยมใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ มีหน่วยความจุประมาณ 1.2 เมกาไบท์ คือเก็บข้อมูลได้ประมาณ สามล้านห้าแสนตัวอักษร แผ่นดิสค์แบบอ่อนนี้ทำมาจากแผ่นวัสดุ Mylar และการทำงานจะช้ากว่าระบบของแผ่นดิสค์แบบแข็ง จะเก็บข้อมูลได้น้อยกว่าและราคาจะถูกกว่าแผ่นดิสค์แบบแข็ง แต่แผ่นดิสค์แบบอ่อนขนาด 3.5 นิ้ว จะนิยมใช้กันโดยทั่วไป เพราะเก็บรักษาได้ง่ายกว่าแผ่นดิสค์ขนาดอื่นๆ ตลอดจนเก็บข้อมูลได้มากด้วย

ข้อสังเกต ข้อดีของอุปกรณ์ของหน่วยความจำสำรอง ของแผ่นดิสค์แบบแข็งและแผ่นดิสค์แบบอ่อน คือข้อมูลจะถูกเก็บบันทึกเอาไว้ และสามารถเรียกใช้ได้ตามความต้องการ วิธีการทำงานของหน่วยความจำจะเข้าถึงข้อมูลทุกตำแหน่งได้โดยใช้เวลาเท่ากันหมด เราเรียกว่า "การเข้าถึงข้อมูลแบบตรง" (Direct Access) โดยไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ ไม่ว่าข้อมูลจะถูกบันทึกเอาไว้ที่ส่วนไหนของสื่อบันทึกก็ตาม หัวอ่านของข้อมูลก็สามารถที่จะเจาะตรงไปอ่านได้เลย โดยไม่ต้องเริ่มตั้งต้นใหม่ทุกครั้ง และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เวลาอย่างรวดเร็ว

3.2เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape)

เทปแม่เหล็กเป็นอุปกรณ์ของหน่วยความจำสำรองของคอมพิวเตอร์อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมาก มีรูปร่างลักษณะเป็นแผ่นบางๆ ยืดหยุ่นได้ จะมีลักษณะคล้ายกับแผ่นดิสค์ของแม่เหล็ก กล่าวคือจะฉาบด้วยเหล็กอ๊อกไซด์ (FeO) มีความกว้างประมาณ 0.5 นิ้ว แต่ความยาวจะมีหลายขนาด 600 ฟุต. 1,200 ฟุต หรือ ประมาณ 2,400 ฟุต เป็นต้น สามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้ 1,600 ไบท์ต่อนิ้ว หรือ 6,250 ไบท์ต่อนิ้ว จะบรรจุอยู่ในตลับ "Casette" มีลักษณะแบบเดียวกับตลับเทปเพลงนั่นเอง ข้อมูลจะถูกบันทึกในรูปแบบของเลขฐานสอง (Binary Number) ซึ่งเหมือนกับแผ่นดิสค์ของแม่เหล็กนั่นเอง

ข้อสังเกต เทปแม่เหล็กเป็นอุปกรณ์ของหน่วยความจำสำรองของคอมพิวเตอร์ โดยทั่วๆไปจะมีราคาถูกกว่าอุหกรณ์ของหน่วยความจำสำรองอื่นๆ และสามารถจะเก็บข้อมูลได้โดยปริมาณมากโดยไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่ และการเก็บข้อมูลมีการอ่านข้อมูลที่ดี ตลอดจนการจัดเก็บโปรแกรมก็สามารถทำได้สะดวก และรวดเร็วกว่าการใช้อุปกรณ์ของหน่วยความจำสำรอง ของแผ่นดิสค์ฐานแม่เหล็ก

3.3จานแสง หรือแผ่นจานแสง (Opical Disk)

เป็นอุปกรณ์ของหน่วยความจำสำรอง ของคอมพิวเตอร์ชนิดแบบใหม่ล่าสุด จัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีแบบทันสัยที่สุด ซึ่งสามารถตัดเก็บบีนทึกข้อมูลได้สูงมาก และข้อมูลจะถูกบันทึกในรูปแบบของ "Microseonic" สามารถอ่านข้อมูลด้วยแผ่นจานแสงและเครื่องขับจานแสง แสงเลเซอร์ข้อมูลที่จะบันทึกเข้าไปในฐานแสง จะต้องเป็นข้อมูลที่แน่นอน และถูกต้องเสมอ เมื่อข้อมูลถูกบันทึกลงไปในจานแสงแล้ว จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่มีการลบข้อมูลออก หรือจะเขียนเพิ่มเติมใหม่อีกไม่ได้ เปรียบเทียบได้กับ Compact Disk (CD) นั่นเอง การทำงานของ Compact Disk เป็นไปอย่างรวดเร็วมาก เราเรียกกระบวนการทำงานอย่างนี้ว่า ระบบการทำงานแบบ " Read-Oly-Write-Once "edit @ 2007/07/25 23:22:56
ชื่อ: 
เว็บไซต์: 
คอมเมนต์:


smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

#101  by  วานาวสนกกผี่กะผวีบลก้ (125.27.172.243) At 2009-08-26 12:53, 
#102  by  เกณิกา (113.53.57.251) At 2009-08-28 13:53, 
น่ารัก อิอิ ดี!! ชอบนะ
จาก
#103  by  nicety (61.90.21.87) At 2009-12-02 14:28, 
#104  by  211 (202.143.149.66) At 2010-01-26 10:09, 
จร้าเพิ่ลๆๆๆๆๆๆ double wink embarrassed angry smile tongue confused smile open-mounthed smile big smile
#105  by  E-noo_ploy (202.143.149.66) At 2010-01-26 14:15, 
งงไม่รู้confused smile
#106  by  ออย (202.143.149.66) At 2010-01-26 14:17, 
อ่ะเหอะ ๆ ๆ ๆ
#107  by  คิชิโร่ (202.143.149.66) At 2010-02-01 13:49, 
big smile
#108  by   (58.8.48.61) At 2010-02-11 14:17, 
5555+++++tongue
#109  by   (202.143.149.66) At 2010-03-04 09:17, 
drgfhg

fgj
h
hgjh


confused smile angry smile
#110  by  เกหด (58.10.3.148) At 2010-03-04 13:21, 
iuojuk fghhhkjkko
#111  by   (58.10.3.148) At 2010-03-04 13:22, 
งง 5555-*-ส้เอ้ะ
#112  by   (58.10.3.148) At 2010-03-04 13:22, 
jrpoghknfhgor
#113  by  ff (61.19.50.165) At 2010-05-25 12:56, 
double wink cry wink surprised smile embarrassed question tongue angry smile sad smile confused smile open-mounthed smile big smile
#114  by  f (118.175.4.92) At 2010-05-25 12:57, 
thank you very much
open-mounthed smile confused smile question
#115  by  fai (118.175.4.92) At 2010-05-25 13:04, 
surprised smile surprised smile question big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue cry double wink surprised smile embarrassed question tongue angry smile sad smile confused smile open-mounthed smile
#116  by  วงาย (114.128.188.79) At 2010-05-26 13:35, 
double wink surprised smile question
#117  by   (58.10.216.141) At 2010-05-26 14:43, 
#118  by  ลีซอ (125.27.172.11) At 2010-05-31 13:12, 
ดี++++double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink
#119  by  อะนะ (203.172.211.203) At 2010-06-07 09:53, 
บ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
#121  by  แพน (118.175.86.33) At 2010-06-09 09:41, 
#122  by   (119.42.66.246) At 2010-06-15 14:04, 
ดีคับ
#123  by   (124.157.217.220) At 2010-06-19 10:58, 
big smile big smile open-mounthed smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry cry double wink wink surprised smile embarrassed question tongue angry smile sad smile confused smile open-mounthed smile
#124  by  555+ (203.151.38.2) At 2010-06-21 09:21, 
ความจำสำรองไม่หน้าเชื่อเลยว่ามันจะใช่สำรองได้embarrassed
#125  by  มิ้น (203.151.38.2) At 2010-06-21 10:23, 
ดัคัฟ
#126  by   (203.151.38.2) At 2010-06-21 10:28, 
big smile
#127  by   (203.151.38.2) At 2010-06-21 10:29, 
sad smile sad smile embarrassed question tongue angry smile big smile
#128  by   (58.147.9.207) At 2010-06-21 10:45, 
ไม่ชอบรูปพื้นเลย question question question
#129  by   (58.147.9.207) At 2010-06-21 10:46, 
cry cry cry double wink double wink wink wink surprised smile surprised smile surprised smile embarrassed embarrassed embarrassed question question question tongue tongue angry smile angry smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile confused smile confused smile confused smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile big smile
#130  by   (58.147.9.207) At 2010-06-21 10:47, 
sad smile question wink big smile confused smile angry smile embarrassed tongue wink cry open-mounthed smile sad smile surprised smile double wink tongue sad smile double wink big smile question double wink embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed question double wink angry smile question wink double wink double wink embarrassed question wink double wink cry double wink wink double wink cry cry cry wink surprised smile embarrassed wink cry angry smile tongue embarrassed surprised smile
#131  by   (58.147.9.207) At 2010-06-21 10:48, 
open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile question question question question question question question cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry double wink double wink double wink wink wink wink surprised smile surprised smile surprised smile confused smile confused smile open-mounthed smile open-mounthed smile sad smile confused smile angry smile confused smile sad smile question question tongue tongue angry smile tongue tongue question question question question question question double wink double wink double wink double wink double wink wink wink surprised smile surprised smile embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed question question tongue embarrassed surprised smile surprised smile cry surprised smile question angry smile angry smile sad smile open-mounthed smile big smile open-mounthed smile confused smile question
#132  by   (58.147.9.207) At 2010-06-21 10:50, 
ดีดีดีดีดีดีดีดี
#133  by   (203.113.115.90) At 2010-07-07 09:45, 
ว่างไง๊ แร๊ดน่พวกแกอ่?♥question
#134  by   (119.42.64.92) At 2010-07-08 14:01, 
ค่ลธรี่อยุภาพพื้นหลังอ่ โค่ด ด แร๊ดเรยว๊ น่าต บ จิงๆ confused smile open-mounthed smile wink
#135  by   (119.42.64.92) At 2010-07-08 14:03, 
อยากเยสมา...บ้านนู๊วสิธรี่รั๊ก•♥•
vvvv
vv
v
อยากเจอว๊ /*

ค่ลอ่านโค่ด•ร่าน•เร ยย

Diiz* question
#136  by   (119.42.64.92) At 2010-07-08 14:07, 
คราฟ
#137  by  พำกหด (125.26.222.190) At 2010-07-09 09:27, 
คราฟtongue question embarrassed sad smile tongue question embarrassed surprised smile wink cry big smile big smile
#138  by  พำกหด (125.26.222.190) At 2010-07-09 09:27, 
รักทุกคนนะคร้า
#139  by   (202.143.130.131) At 2010-08-18 10:00, 
+555big smile question double wink confused smile open-mounthed smile big smile
#140  by  อายนี่ (115.87.166.1) At 2011-01-06 10:39, 
big smile open-mounthed smile angry smile ไรวะ
#141  by  ฟหก (223.207.59.208) At 2011-02-11 12:39, 
คว☺ ควย ควย ควย ควย
#142  by  กำ (223.207.59.208) At 2011-02-11 12:40, 
*-*
#143  by  *-* (183.88.46.205) At 2011-08-19 08:50, 
น่า


รักจังคัฟๆๆ.......
#144  by  ธนพล (183.88.45.199) At 2011-09-16 10:04, 
แหม่ะ ๆๆ !!~
#145  by  HaJiko (110.77.234.117) At 2011-11-14 14:43, 
รักนะครับopen-mounthed smile
#146  by  asasqw123 (192.168.1.129, 58.9.137.238) At 2012-02-20 14:02, 
รักจิงนะครับ [ด้วยนะไปหา]
#147  by  asasqw123 (192.168.1.129, 58.9.137.238) At 2012-02-20 14:05, 
#148  by   (202.29.178.179|202.29.178.179) At 2014-06-10 09:31, 
เจ่งจริงจริงหน่วยความจำรองquestion question question question question   บ้านะสิ
#149  by   (182.93.233.25|182.93.233.25) At 2015-01-26 14:22, 
big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smileopen-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smiletongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue question question question question question question question question question question question embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile wink wink wink wink wink wink wink wink wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink cry cry cry cry cry cry cry cry
#150  by   (182.93.233.25|182.93.233.25) At 2015-01-26 14:24, 

<< Home